Песня
All The Young Dudes (с аккордами)
Halfmoonbay (с аккордами)
I Wish I Was Your Mother (с аккордами)
No Wheels To Ride (с аккордами)
Roll Away The Stone (с аккордами)
Sweet Angeline (с аккордами)
The Golden Age Of Rock And Roll (с аккордами)