С табами


Песня
All American Cowboy (с табами)
Back in Swing of Things (с табами)
Big Time Talk in Small Town (с табами)
Hangin on (с табами)
Just Like me (с табами)
Most Likely to Succeed (с табами)
Takes One to Know One (с табами)
Thinkin Strait (с табами)
What You do to me (с табами)
When Hell Freezes Over (с табами)