Poіkn±іem oko opatrzno¶ci
Palec Boїy stan±і mi w gardle
Sіoсcem zapalam papierosa
To ja Wszech¶wiat rozpostarіem
Ja Twуrca
Ja Amen
Ja Wybuchem
Ja Panem
Skrzydіami kruka krzyczк
Biaіego, bom nieskalany
(Jam) Kart± Atutow± i Szczurem i Rydwanem
Nurkujк w іzy twoje w nadziei
їe wrosnк na staіe w tк ranк
Zapuszczк korzenie w twoim zw±tpieniu
Ja Wуzkiem Niemowlaka
i Ja Karawanem
Ваше мнениеКапча