(They Have Been Aware - Scalded He Left I)
zavedali so se they have been aware
_odsel je_ _he left_
da je treba that it is necessary
_poparjen je odsel_ _scalded he left_
njegove izjave pripisati his statements acribe
_odsel je_ _he left_
nevednosti to ignorance
_poparjen je odsel_ _scalded he left_
zlobni propagandi malicious propaganda
_odsel je_ _he left_
zavedali so se they have been aware
_poparjen je odsel_ _scalded he left_
absurdnosti njegovega zadrzanja the absurdity of his restraint
_odsel je_ _he left_
zavedali so se they have been aware
_poparjen je odsel_ _scalded he left_
da je treba that it is necessary
_odsel je_ _he left_
napraviti konec to bring to an end
_poparjen je odsel_ _scalded he left_
takemu stanju stvari the present state of things
_odsel je_ _he left_
za svoje necedne cilje for their dirty aims
_poparjen je odsel_ _scalded he left_
kot orozje reakcije as the weapon of reaction
_odsel je_ _he left_
proti duhu napredka nasega judstva against the spirit of progress of our nation
_poparjen je odsel_ _scalded he left_
zavedali so se they have been aware
_odsel je_ _he left_
ostati zvesti nasi preteklosti to stay faithful to our past
_poparjen je odsel_ _scalded he left_

Ваше мнениеКапча

Рекомендуем