Песня
A Wszystko To Bo Ciebie Kocham
Babski ЊWiat
Follow My Heart
Geranium
Jak Mogles
Keine Grenzen
Lecz To Nie To
Mandy
Pierwsza Ostatnia Milosc
Poka¿ Swoj¹ Twarz
Powiedz
Prawo
Razem A Jednak Osobno
Spojrzenia Mowia Wszystko
Tango Straconych
To Tylko Chwila
Wypijmy Za To
Zawsze Pojde W Twoja Strone
Zawsze Z Tob¹ Chcia³Bym Byæ