pa norsk jord vi star
sonner av den noronne? tt
stolte vi star med sverd og skjold I hand
vi husker den tid
en tid glemt
men snart tibakevunnet
da gudene hersket
og slag var som blodet I var kropp

da vi, vikinger av norge hersket I det kalde nord
og skapte frykt med vart sverd

flammer lyste opp himmelen dengang, men ikke na
blod flot I strie strommer snart det vil igjen
var makt er ikke borte vi star enna tilbake
med vare forfedres visdom
svart som natten
vis som kongen I valhall

en ed ble sverget
sverget til hevn
havn og hot
vart hot skal de fa

den hedenske gjenforeningen venter
ta til sverd, ta til oks
vinder blir til storm dager om til natt
det er tid for hevn slakt de som engang slaktet
vart dodens korstog marsjerer

tornekronen vil falle hardt til grunn
en ingens konge vil stige ned'fra sin trone
han skal bli borte borte for alltid
vikinger vil entre med blodige sverd
for a knuse tronen og slippe fri vare forfedre
de hedenske gudene som I svart visdom
engang hersket og na vil herske pa ny
Ваше мнениеКапча