I can't get what I want I can't get what I want
But I want what I want
So I'll make people listen I'll make people
I'll build a fire so high
I'll build a fire in my eyes
I'll build a fire that won't die
I'll build a fire and light the sky

Noone listened when I was younger
Noone listened and now I'm stronger
Noone listened but now they'll hear me
Ваше мнениеКапча

Рекомендуем