Ref.:
Idziemy do Ciebie o Panie idziemy, idziemy
Choæ czasem ktos z nas przystaje to wiemy, to wiemy
¯e mi³osæ Twoja nigdy nie ustane czujemy, czujemy

Wko³o tyle z³a i nienawisci na ulicach strach
A ty ciagle sam posród czterech scian

Ref.: Idziemy.....

Tyle dzieli na, tyle dróg, tyle k³amstw
Podaj rêkê mi spe³nia siê twe sny

Ваше мнениеКапча

Рекомендуем