С аккордами


Песня
Babe (с аккордами)
Faust (с аккордами)
Flagburning Dakota (с аккордами)
Hurting And Shoving (с аккордами)
Last Kiss (с аккордами)
Lovebites And Razorlines (с аккордами)
Majour (с аккордами)
Matchbook Blackbook (с аккордами)
Modern Love Story (с аккордами)
Mu Empire (с аккордами)
Piano (с аккордами)
Pretty Lush (с аккордами)
Ry Rys Song (с аккордами)
Secret Song (с аккордами)
Siberian Kiss (с аккордами)
When One Eight Becomes Two Zeros (с аккордами)