Песня
At The Zoo (с аккордами)
Banana Man (с аккордами)
Body Juggler (с аккордами)
Dry Run (с аккордами)
I Love Rock And Roll (с аккордами)
Just Fools (с аккордами)
Knock Knock (с аккордами)
Middle Ground (с аккордами)
Money (с аккордами)
Shrinky Dinks (с аккордами)
South Capitol Street (с табами)
Spice Drops (с аккордами)
True Faith (с аккордами)
Where Is My Mind (с аккордами) (с переводом)