Med skrik och skran som tusen korpars rop.
Vi sliter oss fram ut ur berg och grop
Klor vassa som svard, kaftar lik ulvens
Fram kommer vattar, smaka var eld
Vi dricka ert blod, var livets saft
Sa mycket av det, vi inte pa artusenden haft
Blod och lik nordens kanter randa
Vi ar har, Vi ar har. VATTEANDA
Ogon lysa bland skuggor, nabb och klo
Kott skall slitas for okristen tro
Ogon lysa bland skuggor, nabb och klo
Kott skall slitas for okristen tro
Ofott barn och havande kvinna
de smaka bast I nattens dimma
Ofott barn och havande kvinna
de smaka bast I nattens dimma
RIV, BRODER; RIV!
RIV, BRODER, RIV!
RIV, BRODER, RIV!
Ваше мнениеКапча