Med skrik och skrän som tusen korpars rop.
Vi sliter oss fram ut ur berg och grop
Klor vassa som svärd, käftar lik ulvens
Fram kommer vättar, smaka vår eld
Vi dricka ert blod, vГҐr livets saft
SГҐ mycket av det, vi inte pГҐ ГҐrtusenden haft
Blod och lik nordens kanter randa
Vi är här, Vi är här. VÄTTEANDA
Ögon lysa bland skuggor, näbb och klo
Kött skall slitas för okristen tro
Ögon lysa bland skuggor, näbb och klo
Kött skall slitas för okristen tro
Ofött barn och havande kvinna
de smaka bäst i nattens dimma
Ofött barn och havande kvinna
de smaka bäst i nattens dimma
RIV,BRГ–DER,RIV!
RIV,BRГ–DER,RIV!
RIV,BRГ–DER,RIV!

[Goblins awaken from the bowels of the earth and destroy the villages and cities of the north. Feasting on humans for the first time in thousand years, they prefer the unborn and their carrying mothers. The bodies are piled along the boundaries of the northern lands.]
Ваше мнениеКапча