Norrut langre fram vi drar, vi skola finna det svarta berget
vart lovade land riket underjord riket dar ingen man satt sin fot
Underjorden skall vi forbli standigt vi vaxa I styrka och pa
den sista dagen stiga vi fram for att ta igen det som en gang var vart
Ty himmelen forblir svart och rod, ur askan och elden
stiger vi an en gang fram, vi fran de svarta bergen

Norrut langre fram vi drar, vi skola finna det svarta berget
vart lovade land riket underjord, riket dar ingen man satt sin fot
Sa folj mig till trollkungens tron, kom an kom an med svard
I hand har frodas ingen felaktig tro, har skall inte vitekrist fa nan ro
Har sitter han pa sin tron har styr han med eld och stal
Ваше мнениеКапча