(intro...)
La vida de la sorpresa,
aserpros al ed adiv aL(first line backwards)
A to the beat ya'll and ya don't stop
To the beat y'all and ya don't stop (repeat)
and ya don't...
and ya don't...
"ah yeah"
to the beat ya'll, ya don't stop
Ваше мнениеКапча