Somliga säger vi lever i evighet,
fast döden är det sannaste som dem vet.
Andra säger lyckan finns i ett ögonblick,
fast dem aldrig hann i fatt de dem fick.
I kärlek och hat, fiende, kamrat,
glädje och sorg, hydda och borg.
Tar vi ett kort på barnen i sommar tid,
när dem dansar, när vi dansar.
En stund på jorden.
Om du går runt i cirklar, eller rakt dit du vill,
om du så långt i från eller tätt intill.
Vi spar alla lögner till morgonen efter,
och reser de glas som föll under festen.
I kärlek och hat, fiende, kamrat.
glädje och sorg, hydda och borg.
Tar vi ett kort på barnen i sommartid,
när dem dansar,när vi dansar, när vi dansar.
En stund på jorden.
I kärlek och hat, fiende, kamrat.
glädje och sorg, hydda och borg.
Tar vi ett kort på barnen i sommartid,
när dem dansar, när vi dansar.
En stund på jorden.
Ваше мнениеКапча