+++++++++++++++++++

Tisнc rokov sa modlнme
za mier, lбsku a pokoru
straљne dlho si hѕadнme do oин
vљetci sme ѕudia a predsa zabнjame

Kѕaинme v chrбmoch spбsy
a zrazu sme vљetci bratia
иakбme svojho vysnнvanйho Boha
aby z nбs zmyl tisнcroиnй hriechy

Preиo, povedzte preиo
sme vrahmi vlastnэch ћivotov?
Preиo, povedzte preиo
sme veriaci a klameme pred Bohom?

Krбиame v zбstupoch
tisнce veriacich proti sebe
akй je to hlъpe a absurdnй
mбme zбstavy a kresќanskй znaky

Tнsic rokov trpнme
obviтujeme, trestбme, zabнjame
usvedиujeme, trбpime, sъdime
klameme, kruto vlбdneme

Ваше мнениеКапча