Liptбk, Пuriљ - Пuriљ

Stratenэ иas nбvrat
myљlienok spдќ
na konci sнl
kde sa pohnъќ
zdrhnъќ niekam preи
zriecќ sa ћivota
uvoѕniќ putб vlastnej reality
z nepochopenэch slov
niи nezostбva keп nechбpeљ
bledэ scenбr dnн.

Sуlo - Пuriљ

Niи nezmenнљ, niи nezostбva
vlastnэ svet, nedobytnэ, mrazivэ.

Sуlo - Пuriљ

Tichб idea, duљevnй tэranie
mаtvy prameт horъcich sеz
pred vlastnэm ja skrэvaљ si tvбr
faloљ - ѕudskэ faktor, umieraљ sбm.

Nech sa snaћнљ, nech chceљ
vћdy to konин, "Happy End" umiera
najbliћљн иlovek, najvдиљн zradca
vlastnб cesta, priamo do pekla.

Sуlo - Liptбk, Пuriљ, Liptбk, Пuriљ, Liptбk

Ваше мнениеКапча