Yes isha gdola mehachaim
Yes hooshim sheyesh rak la
Yesh ksamim veyesh yamim kashim
uvama, shehi kulla shela
Lamalachim Diva hee imperya
Al habama Diva hee histerya
Hee lukka shir ahava

CHORUS
Diva nariґa
Diva Victoria
Afrodita
Viva la Diva
Viva Victoria
Cleopatra

Yesh nashim, dmaґot shel hachaґim
Hen yisu tfila lelo milim
Lamalachim Diva hee imperya
Al habama Diva hee histerya
Hee kulla shir ahava

CHORUS 2 xDiva nariґa
Diva Victoria
Afrodita
Viva la Diva
Viva Victoria
Cleopatra

Ваше мнениеКапча