Песня
Blood Letting (с аккордами)
Carry Me Away (с аккордами)
City Screaming (с аккордами)
Close To Home (с аккордами)
Dance Along The Edge (с аккордами)
Happy Birthday (с аккордами)
Les Coeurs Jumeaux (с аккордами)
Little Conversation (с аккордами)
Long Time Ago (с аккордами)
Someday (с аккордами)
Song For Kim (с аккордами)
Tomorrow Wendy (с аккордами)