Som en båt i en säker hamn
Får jag vila i din famn
Vila Gud, vila Gud
Som en båt i en säker hamn

Ibland kan vågarna vara stora
Då en bön till dig jag ber
Då tycks de sin kraft förlora
Faran finns ej mer

Som en båt i en säker hamn
Får jag vila i din famn
Vila Gud, vila Gud
Som en båt i en säker hamn

Du har gett mig ett sjökort att läsa
Så jag kan fara genom sund
Och över stora fjärdar fräsa
Utan att gå på grund

Som en båt i en säker hamn
Får jag vila i din famn
Som en båt i en säker hamn
Får jag vila i din famn

Som en båt i en säker hamn

Ofta andra båtar mig hånar
När jag berättar om en fyr
Som alla andra faror utplånar
När jag mot ljuset styr

Som en båt i en säker hamn
Får jag vila i din famn
Vila Gud, vila Gud
Som en båt i en säker hamn

Får vila, vila i din famn
Som en båt i en säker hamn

Ваше мнениеКапча