Dagen är kommen, kärlek triumferar
Kom, låt oss skynda till Betlehem
Hälsad av änglar Krist är född till jorden

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår herre Krist

Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa
Människoson av Maria född
Så Gud sin kärlek för all världen visar

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår herre Krist

Så sjung halleluja, sjung ni änglaskaror
Sjung, alla helgon, sjung jordens folk
Lov, tack och ära vare Gud i höjden

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår herre Krist

Evige fader, evig är din strålglans
Evigt är ljuset från Betlehem
Här över barnet evig lyser gloria

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår herre Krist

Ваше мнениеКапча