Alasdair Mhic oho
Cholla ghasda oho
As do laimh-s' gun oho
Earbhainn tapaidh trom eile

(refrain)
Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile bho chall a ho ro
Chall eile huraibh i chall a ho ro
's haoi o ho trom eile.

As do laimh-s' gun oho
Earbhainn tapaidh o ho
Mharbhadh Tighearna o ho
Ach-nam-Breac leat trom eile

Dh'adhlacadh an o ho
Uir an loch e o ho
'S ged 's beag mi fhein o ho
Bhuail mi ploc air trom eile

'S ged 's beag mi fhein o ho
Bhuail mi ploc air o ho
Chuala m'in de o ho
Sgeul nach b'ait learn trom eile

Chuala m'in de o ho
Sgeul nach b'ait learn o ho
Glaschu a bhith a ho
Dol 'na lasair trom eile.
Ваше мнениеКапча

Рекомендуем