I en moerk skog med kalde tjern
Et sted hvor Herren av verdens
ild ikke rekker
I det moerkeste I den store
av natten - av tid
Og de samlet seg
og blev doedens hus
Barn av tidens krefter
Bran av den mektiges soenner

Vi staar I en sirkel av svart
Ваше мнениеКапча