Stell dir vЃЃr, du w””rs em Wald un h„tts en Axt bei.
Stell dir vЃЃr, ding Frau w””r och dobei.
Stell dir vЃЃr, ne K„„l k”hm, j”hv ihr Schokol„dche,
D„ tr””k e Mezz eruss un jing ihr an de Bein.

Jo, wat d„„tste dann?
D„„tste maache Mann?
Saach mer, wehrste dich?
Oder leetste dann ding Frau em Stech?

Eeztenz n”hm ich mir ens fl”ck dat Schokol„dche
Zweitens d„„t ich waade, bess h„ f„disch w””r
Drittens kЃnnt ich en d„ Zick paar Christb„un Schlaare
Viertens k”hm am End do optisch jet bei r”mm.

FЃnftens d„„t ich dann,
Ens ein rauche Mann
Denn: Sextens suwisu
W””r ich se quitt un dan w”hr ich fruh.

Stell dir fЃЃr, do jings spaziere op der Huhstrooб
Unger dingem Ћrm h„ttste e MG.
Stell dir vЃЃr, do leef ou eimohl einer Amok
Ballet in die LЃck, met enem Jewehr.

Jo, wat d„„tste dann?
D„„tste maache Mann?
Saach mer wehrste dich?
Oder leetste dann die LЃcko em Stech?

Eeztens jing ich dann fl”ck nohm Foto Porst renn,
FЃe en neu Kasett fЃr ming Polaroid.
Zweitens d„„t ich dann de Bildzeitung ahnroofe
FЃr ne Exklusivbericht op Seite eins,

Drittend d„„t ich dann
Och ens laade Mann
Viertens frank un frei
Triff einer nit esu vill wie zwei.

Stell dir vЃЃr, do sitz doheim en dingem Jaade,
Nevven dir do stЃnd a FlugabwehrjeschЃtz,
Bovven in der Luft, do k”hm e russisch Fluchzeuch,
Dat will en H-Bomb schmieбe, eh et sich verdr”ck.

Jo, wat d„„tste dann?
D„„tste maache Mann?
Saach mer, wehrste dich?
Oder leetste dann ding Stadt em Stech?

Ich jl„uf, do d„„t ich eez e StЃndche dr”vver schloofe,
Dann reef ich ming FrЃnge ahn, noh der Reih:
"Saat M„nn, kЃnnt ihr mir ens jraad ming Kanon ahnschiebe helfe?"
Un dann k”hm ich he bei de Kommission vorbei.
Kreiswehrersatzamt
W””t dann ”mjelapp
Un et w””r vorbei
Met d„ affjewichste Frorerei.
Ваше мнениеКапча

Рекомендуем