Juli je mesec vruЦ
kada putuje pola nacije.
U vozu ni za lek
nema mesta bez rezervacije.
A ja sam gledala
kako promiЙu neki pejsa?i.
I tad sam videla
jedan pogled koji me tra?i.
Jedan Sa?a iz voza
mi slomio srce,
i oti?'o negde
u daleki svet.
I rek'o mi kako
je voleti lako,
jer ljudi su pЙele,
a ljubav je cvet...
O ?to je priЙao,
divno priЙao o nekim stvarima,
o trci "Tour de France"
i o zelenim bulevarima.
O nekom Zokiju
s kojim je davno delio klupu,
o tom kako je slu?ao
samo Index-e i Korni grupu.
Jedan Sa?a iz voza
mi slomio srce,
i oti?'o negde
u daleki svet.
I rek'o mi kako
je voleti lako,
jer ljudi su pЙele,
a ljubav je cvet...
On mi je pru?io
Йitav beli svet na svom dlanu.
Al' veЦ je svitalo,
voz je stigao u Ljubljanu.
I kad je si?ao,
samo mahnuo, rekao: "цao!".
Ja sam ponavljala:
"Nije mi ?ao. Nije mi ?ao!!!"
Jedan Sa?a iz voza
mi slomio srce,
i oti?'o negde
u daleki svet.
I rek'o mi kako
je voleti lako,
jer ljudi su pЙele,
a ljubav je cvet...
Ваше мнениеКапча