Drago mi je zbog mog starog,
?to sam bez ?kole,
kren'o od dole i post'o car.
Dobro se seЦam,
posle zvuka poslednjeg zvona,
trk od ?kole do stadiona.
Bio sam sretan.
TaЙno pamtim dan, trening prvi,
i: "Mali ima fudbal u krvi".
I onda: "TrЙi"
i onda: "Lezi",
nekad po ki?i,
nekad po ?ezi.
To su bili te?ki dani, al' sve je pro?lo,
vreme je do?lo da vladam ja!
Moj stari veruje, mo?da preteruje,
kad ka?e da sam bolji od svih.
Drago mi je zbog mog starog,
?to sam od trnja stig'o do zvezda za tili Йas.
Kad pru?im dobar meЙ, on vodi glavnu reЙ
i pita: "Dal' je selektor slep?"
Drago mi je zbog mog starog,
on sada ima moЦ da pred svima podigne glas.
U ime sporta
ja sam glavi rekao zbogom,
pa sam slavu stekao nogom.
Takva smo sorta,
brdo love kvari nas lako
i onda djonom startuje svako.
I nema "Driblaj",
i nema "Dodaj!"
veЦ samo ima:
"Dobro se prodaj".
Zbogom davni ideali. Manje mi smeta
prvenstvo sveta neg' prazan d?ep.
Moj stari veruje, mo?da preteruje,
kad ka?e da sam bolji od svih.
Drago mi je zbog mog starog,
?to sam od trnja stigo do zvezda za tili Йas.
Kad slabo zaigram, on pije sasvim sam
i ka?e: "Trener kriv je za sve".
Drago mi je zbog mog starog,
on sada ima moЦ da pred svima podigne glas.
Ваше мнениеКапча