Da se o mom ?ivotu pravi film,
il' barem strip (il' barem strip).
Da se o mom ?ivotu pravi strip,
znam da bi bio sasvim negativan tip.
Za neke stvari imam stra?an nos,
opasan nos (opasan nos).
Za neke stvari imam jeziv ?mek,
za va?e tu?no srce imam pravi lek.
I dobro znam Va? omiljeni stih,
uop?te, ?ivot bolje poznajem od svih,
da, vama treba neko tako fin i tih...
"Al' ste Vi neki vrag!!!"
Al' kada padne mrak ugroziЦu Vam brak!
U Va?em oku gori neki plam,
opasan plam (opasan plam).
U Va?em oku blista neka strast,
o, tudje voЦe, ti si ona prava slast.
Ja vidim sve ?to ne vidi Va? mu?,
Va? dragi mu? (moj drago mu??),
ofarban pramen ili neki novi ru?,
ja vidim sve ?to ne vidi Va? mu?.
I ?ivot moj bez Vas bi bio jad,
nikad me niko nije shvatio do sad
i neko mo?e reЦi da sam pravi gad...
"Ma, ba? ste pravi vrag!"
Ali kad padne mrak, ugroziЦu vam brak.
Da se o mom ?ivotu pravi film,
il' barem strip (il' barem strip).
Da se o mom ?ivotu pravi strip,
znam da bi bio sasvim negativan tip.
Va? suprug dragi hrЙe na sav glas,
o, ba? je prost. (Mislite to?!)
Va? suprug hrЙe u taj sitni Йas,
kad tako Йeznem da sam pored Vas!
I ?ivot moj bez Vas bi bio jad,
nikad me niko nije shvatio do sad
i neko mo?e reЦi da sam pravi gad...
"Ma, ba? ste zlatni!"
Ali kad padne mrak, ugroziЦu vam brak!
Ali kad padne mrak, ugroziЦu vam brak!
Ali kad padne mrak, ugroziЦu vam brak!
Ваше мнениеКапча