Rossinyol, que vas a FranГѓВ§a, rossinyol,
encomana'm a la mare, rossinyol,
d'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Encomane'm a la mare, rossinyol,
i a mon pare no pas gaire, rossinyol,
d'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

PerquГѓВЁ m'ha mal maridada, rossinyol,
a un pastor me n'ha dada, rossinyol,
d'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Que em fa guardar la ramada, rossinyol,
he perduda l'esquellada, rossinyol,
d'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Jo t'he de donar per paga, rossinyol,
un pet'o i una abraГѓВ§ada, rossinyol,
d'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.

Rossinyol, que vas a FranГѓВ§a, rossinyol,
encomana'm a la mare, rossinyol,
d'un bell boscatge, rossinyol, d'un vol.
Ваше мнениеКапча