Var dr den lycka som jag en geng drvmde om?
Du har fvrdndrat dig och dr se lengt fren mig
Var dr dom kdnslor som du haft?
Hur har det blivit se?
Du dr en frdmling nu, finns negon hjdlp att fe?

Sdg, vem kan svara och vem kan fvrklara?
SOS
Var dr min kdra som var mig se ndra?
SOS
Vem dr du, som jag nu inte kdnner igen?
Var dr han, denne man som en geng var min vdn?

Den stora kdrleken, vart tog den vdgen sen?
Hur gick den melodin som var se sprvd och fin?
Fast vi kan ge bredvid varann
Se dr du lengt fren mig
Och mina kdnslor, dom ner inte fram till dig

Sdg, vem kan svara och vem kan fvrklara?
SOS
Var dr min kdra som var mig se ndra?
SOS
Vem dr du, som jag nu inte kdnner igen?
Var dr han, denne man som en geng var min vdn?

Sdg, vem kan svara och vem kan fvrklara?
SOS
Var dr min kdra som var mig se ndra?
SOS
Vem dr du, som jag nu inte kdnner igen?
Var dr han, denne man som en geng var min vdn?
Varfvr ska du och jag som tve frdmlingar ge?
Var dr han, denne man som jag dlskade se?
Ваше мнениеКапча