Varfvr svrjer du, Fernando?
Varfvr klingar din gitarr i moll, vad dr det som ster pe?
Dr det kdrleken, Fernando?
Har hon ldmnat dej, din stora, stora kdrlek, dr det se?
Den som dlskat och fvrlorat
Vet att sent kan dnde hdnda de och de

Sorgen kan va tung att bdra
men att vdnner sviker dr nenting man meste ldre sej
Jag har ockse mist min kdra
Vem dr du som tror att detta kunde drabba bara dej?
Har du negra glada sengar kvar
Se spela, spela, spela dom fvr mej

Ldnge, ldnge leve kdrleken
Ver bdsta vdn, Fernando
Fyll dit glas och hvj en skel fvr den
Fvr kdrleken, Fernando
Spela, spela melodien och sjung
Sengen om lyckan
Ldnge, ldnge leve kdrleken
Den kdrleken, Fernando
Ldnge, ldnge leve kdrleken
Den kdrleken, Fernando

Ska vi skela fvr dom andra
Som fick evig kdrlek och den trom som bor i varje seng?
Eller skela med varandra
Vill du dricka fvr den lycka som jag upplevde engeng?
Det dr lika sant som sagt
Den vackra sagan den blir aldrig, aldrig leng

Ldnge, ldnge leve kdrleken
Ver bdsta vdn, Fernando
Fyll dit glas och hvj en skel fvr den
Fvr kdrleken, Fernando
Spela, spela melodien och sjung
Sengen om lyckan
Ldnge, ldnge leve kdrleken
Den kdrleken, Fernando
Ldnge, ldnge leve kdrleken
Den kdrleken, Fernando

Ldnge, ldnge leve kdrleken
Ver bdsta vdn, Fernando
Fyll dit glas och hvj en skel fvr den
Fvr kdrleken, Fernando
Spela, spela melodien och sjung
Sengen om lyckan
Ldnge, ldnge leve kdrleken
Den kdrleken, Fernando
Ldnge, ldnge leve kdrleken
Den kdrleken, Fernando

Ldnge, ldnge leve kdrleken
Ver bdsta vdn, Fernando
Ldnge, ldnge leve kdrleken
Ver bdsta vdn, Fernando
Ваше мнениеКапча